Przedmiotem projektu jest zakup aparatury badawczo-rozwojowej niezbędnej do utworzenia działu B+R w firmie. Beneficjent planuje zniwelowaćaktualnie występujące błędy oraz zmaksymalizować parametry oferowanych produktów. Głównym celem będzie poprawa wytrzymałości, estetyki orazfunkcjonalności. W dobie rozwijających się technologii, Wnioskodawca postanowił wyjść naprzeciw ww. aspektom i potrzebom klientów, dziękizaplanowanym pracom b+r. Beneficjent postawił sobie również ambitny cel rozpoczęcia pracy w nowymi materiałami, mającymi lepszy wpływ na ludzkiorganizm w odróżnieniu od często stosowanego poliestru.

W ramach wyposażenia działu badawczo-rozwojowego Beneficjent planuje zakup następującej infrastruktury B+R:

  1. Instrument do badania ścieralności 1 szt
  2. Zestaw do pikowania wraz z oprzyrządowaniem 1 szt

Zakup aparatury służyć będzie realizacji założeń działu badawczo-rozwojowego, który powstanie w wyniku realizacji projektu, koncentrując się nainnowacyjnych obszarach badawczych i wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje "Wnętrza przyszłości" tj. wyposażenie wnętrz

Wartość całkowita 655 365,60 zł

Wartość kwalifikowana 532 500,00 zł

Dofinansowanie 426 000,00 zł

% Nie przegap
okazji!